1. Home
  2. Um okkur
  3. Jafnlaunastefna

Jafnlaunastefna

Jafnlaunastefna Menntamálastofnunar nær til allra starfsmanna stofnunarinnar og tekur mið af Jafnlaunastaðli ÍST85 ásamt viðeigandi lögum, reglugerðum og stofnanasamningum. Ákvarðanir launa og annarra hlunninda skulu byggðar á málefnalegum forsendum þar sem jafnræðis er gætt og tekið er mið af verðmæti starfa.

Stefna Menntamálastofnunar er að allir starfsmenn, óháð kyni, njóti jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að enginn ómálefnalegur launamunur sé til staðar.

Forstjóri er ábyrgðaraðili jafnlaunakerfis Menntamálastofnunar sem felur í sér skuldbindingu um stöðugar umbætur, eftirlit og viðbrögð í samræmi við kröfur Jafnlaunastaðals.

Mannauðsstjóri er tilnefndur ábyrgðaraðili jafnlaunakerfis Menntamálastofnunar, því fylgir ábyrgð á að fylgja eftir starfrækslu og upplýsingamiðlun varðandi frammistöðu gagnvart markmiðum.

Til að ná þessum markmiðum mun MMS:

  • Innleiða og viðhalda jafnlaunakerfi samkvæmt Jafnlaunastaðli ÍST85:2012
  • Framkvæma reglulega launagreininingar og rýna í niðurstöður út frá kyni
  • Rýna markvisst í þau ferli og þær forsendur sem stjórna ákvörðunum um laun
  • Framkvæma reglubundnar úttektir á framvindu
  • Tryggja að viðeigandi lagalegum kröfum og öðrum kröfum sé mætt

Starfsfólki Menntamálastofnunar er ávallt heimilt að skýra frá launakjörum sínum ef það kýs og er yfirmanni eða öðrum sem koma að ákvörðun launa óheimilt að óska trúnaðar starfsmanns um launakjör hans.

Samþykkt á fundi framkvæmdastjórnar 8. nóvember 2019.