1. Forsíða
  2. Menntamálastofnun auglýsir eftir tilnefningum í fagráð

Menntamálastofnun auglýsir eftir tilnefningum í fagráð

Samkvæmt 4. gr. laga um Menntamálastofnun nr. 91/2015 og reglugerð um fagráð stofnunarinnar nr. 530/2016 skal forstjóri setja á fót fagráð við stofnunina. Hvert þeirra skal skipað sérfróðum fulltrúum og skulu starfa á eftirtöldum þremur starfssviðum:

  1. náms- og gæðamat,
  2. gerð og miðlun námsgagna,
  3. upplýsingagjöf og þjónusta.

Við skipan í fagráð skal hafa til viðmiðunar að viðkomandi aðili hafi faglega þekkingu og reynslu á starfssviði fagráðsins. Leitast skal við að fagráð endurspegli sem best það starf sem tengist við­komandi sviði og að þar sitji aðilar sem búa yfir mikilli hæfni, þekkingu og reynslu af starfi á vett­vangi skóla, viðurkenndra fræðsluaðila, fræða- og rannsóknasamfélags eða atvinnulífs. Einnig skal taka mið af því að hvert fagráð sé skipað einstaklingum með fjölbreyttan bakgrunn.

Við skipan í fagráð skal gæta þess að hlutfall kynjanna sé sem jafnast, sbr. 15. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Lýsing á starfssviðum

Náms- og gæðamat: Menntamálastofnun hefur eftirlit og metur árangur af skólastarfi. Í þessu felst að sjá um samræmd könnunarpróf í grunnskólum og stöðupróf í leik- og grunnskólum. Stofnunin sér einnig um framkvæmd Aðgangsprófa í Háskóla Íslands og til greina kemur að hún sinni námsmati á framhaldsskólastigi. Menntamálastofnun sér einnig um eftirlit og mat á leik-, grunn- og framhaldsskólum. Loks sinnir stofnunin eftirliti og mælingum á stöðu skólakerfisins út frá alþjóðlegum viðmiðum.

Gerð og miðlun námsgagna: Menntamálastofnun sér öllum grunnskólanemendum fyrir námsgögnum sem eru í samræmi við aðalnámskrá. Í þessu verkefni felast umtalsverðar skyldur bæði hvað varðar gerð námsefnis og þjónustu við skóla. Einnig er í lögum um Menntamálastofnun gert ráð fyrir að stofnunin geti haft hlutverk varðandi námsgögn á öðrum skólastigum.

Upplýsingagjöf og þjónusta: Menntamálastofnun annast söfnun, greiningu og birtingu upplýsinga um menntamál og veitir á grundvelli þeirra stjórnvöldum, fagaðilum og almenningi upplýsingar og leiðbeiningar. Á sviði þjónustu annast stofnunin viðurkenningu einkaskóla á framhaldsskólastigi og framhaldsfræðsluaðila, innritun nemenda í framhaldsskóla, undirbúning að staðfestingu námsbrauta- og áfangalýsinga framhaldsskóla. Einnig hefur stofnunin umsjón með matsnefndum og útgáfu leyfisbréfa fyrir kennara, náms- og starfsráðgjafa og bókasafns- og upplýsingafræðinga og sér um þjónustu fyrir starfsgreinaráð og fagráð gegn einelti.

Hæfnikröfur

Leitað er eftir aðilum sem búa yfir þekkingu og reynslu á viðkomandi fagsviði með starfi á vett­vangi skóla/fræðsluaðila, fræða- og rannsóknasamfélags eða atvinnulífs. Við val á fulltrúum verður tekið mið af því að hvert fagráð sé skipað einstaklingum með fjölbreyttan bakgrunn. Þannig verður miðað við að í hverju fagráði sé einn fulltrúi sem hefur beina reynslu af skólastarfi í stjórnun eða kennslu, fulltrúi með þekkingu á hagsmunum foreldra og nemenda, fulltrúi með sérmenntun og reynslu af rannsóknum á viðkomandi fagsviði og loks fulltrúi sem hefur reynslu af störfum í atvinnulífi hjá fyrirtækjum eða opinberum stofnunum sem tengjast viðkomandi starfssviði.

Miðað er við að í hverju fagráði sitji allt að 5 fulltrúar en einn starfsmaður Menntamálastofnunar starfar með hverju ráði. Greitt verður fyrir undirbúning og fundarsetu samkvæmt þóknunarreglum fjármálaráðuneytisins.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og stuttri greinargerð um sýn viðkomandi á það starfssvið sem hann sækir um sendist til Menntamálastofnunar fyrir  lok dags 10. október 2016 á netfangið [email protected]

Nánari upplýsingar veita viðkomandi sviðstjórar:

Náms- og gæðamat: Gylfi Jón Gylfason

Gerð og miðlun námsgagna: Þröstur Bragason

Upplýsingagjöf og þjónusta: Helga Óskarsdóttir

S. 514-7500

skrifað 16. SEP. 2016.