1. Forsíða
  2. Sérfræðingur í starfsmenntamálum

Sérfræðingur í starfsmenntamálum

Menntamálastofnun auglýsir eftir sjálfstæðum og metnaðarfullum sérfræðingi í starfsmenntamálum.

Helstu verkefni og ábyrgð

Um er að ræða 100% starf í tengslum við innleiðingu á rafrænni ferilbók, vinnu með starfsgreinaráðum o.fl. Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Gert er ráð fyrir að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur

Háskóla- og/eða starfsmenntun sem nýtist í starfi. Þekking og reynsla af starfsmenntamálum mikilvæg. Þekking og reynsla af framhaldsskólastarfi mikilvæg. Reynsla af verkefnastjórnun og teymisvinnu er æskileg. Gerð er krafa um mjög góða færni í miðlun upplýsinga í mæltu og rituðu máli á íslensku og góð færni í ensku er kostur. Góð tækni- og tölvukunnátta er mikilvæg. Gerð er krafa um skipulögð vinnubrögð, frumkvæði og góða samskiptahæfileika. Starfið felur í sér mikil samskipti við aðila bæði innan og utan stofnunarinnar og starfsmaður þarf að vera reiðubúinn til að sinna öðrum þeim störfum sem kunna að þarfnast úrlausnar hjá stofnuninni.

Frekari upplýsingar um starfið

Umsókn um starfið skal fylgja skrá yfir menntun og starfsferil og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið ásamt upplýsingum um umsagnaraðila. Áhugasamir einstaklingar án tillits til kyns eru hvattir til að sækja um starfið. Umsókn sendist á [email protected] merkt: Sérfræðingur á greiningarsviði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því umsóknarfrestur rennur út. Umsóknarfrestur er til og með 4. apríl 2022.

Nánari upplýsingar veitir

Gústaf Adolf Skúlason, starfandi sviðsstjóri greiningarsviðs, í síma 514-7500, netfang: [email protected]

skrifað 25. MAR. 2022.