1. Forsíða
 2. Þjónusta
 3. Leyfisbréf/Leyfisveitingar

Leyfisbréf/Leyfisveitingar

Leyfisbréf

Lög um menntun og ráðningu, kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008 öðluðust gildi 1. júlí 2008. Samkvæmt þeim þurfa þeir sem innrituðust í kennaranám haustið 2009 eða síðar að ljúka meistaraprófi til að geta fengið útgefið leyfisbréf kennara.

Þeir sem innrituðust í fullgilt 180 eininga kennaranám, bakkalárnám, til kennslu í leik-, grunn- og framhaldsskólum* og luku náminu fyrir 1. júlí 2012 eða áttu við lok vormissiris 2011 þrjátíu (30) eða færri einingum ólokið til prófs eiga rétt á útgáfu leyfisbréfs til kennslu í leikskólum, grunnskólum og/eða framhaldsskólum. Sama gildir um þá sem innrituðust í 60 eininga diplómanám til kennslu í grunn- og framhaldsskólum og luku náminu fyrir 1. júlí 2012.

(* á grundvelli laga um lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum grunnskólakennara, framhaldsskólakennara og skólastjóra, nr. 86/1998)

Grunn- og framhaldsskólakennarar með leyfisbréf við gildistöku nýrra laga halda fullum réttindum til jafns við þá sem öðlast starfsréttindi grunn- og framhaldsskólakennara samkvæmt nýjum lögum.

Frá árinu 2014 gefa háskólar sem mennta kennara út starfsleyfi (leyfisbréf) fyrir þá leik- og grunnskólakennara sem þeir brautskrá. Ekki þarf að sækja um útgáfu þeirra bréfa. Samhliða því var gjald sem áður var innheimt fyrir útgáfu leyfisbréfa fellt niður.

 

Leyfisbréf á ensku

Leyfisveitingar náms- og starfsráðgjafa

 • Matsnefnd um leyfisbréf leikskóla-, grunnskóla- og framhaldsskólakennara

  Ráðherra skipar matsnefnd leikskóla-, grunnskóla- og framhaldsskólakennara til fjögurra ára í senn. Nefndin skal skipuð fimm fulltrúum, einum fulltrúa tilnefndum af samstarfs­nefnd um háskólastigið, tveimur fulltrúum tilnefndum af heildarsamtökum kennara, einum fulltrúa Sambands íslenskra sveitarfélaga og einum fulltrúa án tilnefningar og skal hann vera formaður nefndarinnar. Jafnmarga varamenn skal skipa á sama hátt.

  Í  matsnefndinni sitja:

  • Guðný Ásta Snorradóttir, formaður
  • Elna Katrín Jónsdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands.
  • Þorgerður Laufey Diðriksdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands.
  • Bjarni Ómar Haraldsson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands.
  • Finnur Friðriksson, tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins.

  Varamenn:

  • Guðni Olgeirsson, varaformaður án tilnefningar.
  • Haraldur Freyr Gíslason, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands.
  • Guðbjörg Ragnarsdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands.
  • Klara E. Finnbogadóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
  • Guðbjörg Pálsdóttir, tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins.

  Reglugerð um matsnefnd leikskóla-, grunnskóla- og framhaldsskólakennara.

  Ársskýrsla matsnefndar um leyfisbréf 2016/2017