1. Forsíða
 2. Þjónusta
 3. Leyfisbréf/Leyfisveitingar

Leyfisbréf/Leyfisveitingar

 

Starfsleyfi kennara

Réttur til að kalla sig kennara og starfa sem slíkur hér á landi, er skilgreindur í lögum nr. 95/2019 um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla og einnig skilyrði til að hljóta starfsleyfi.

Lög 95/2019 öðluðust gildi 1. janúar 2020. Við gildistöku laganna féllu úr gildi lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda nr. 87/2008.

Samkvæmt lögum nr. 95/2019 er gefið út eitt leyfisbréf kennara en ekki aðgreint á milli skólastiga eins og fyrri lög kváðu á um. Áður útgefin leyfisbréf leik-, grunn- og framhaldsskólakennara uppfylla skilyrði fyrir leyfisbréfi með sérhæfingu á því skólastigi sem fyrri kennsluréttindi tóku til.

Ekki verða gefin út ný leyfisbréf til þeirra sem hafa fengið leyfisbréf leik-,  grunn- og framhaldsskólakennara fyrir gildistöku laga nr. 95/2019. Kennarar með áður útgefin leyfisbréf hafa því kennsluréttindi á leik-,  grunn- og framhaldsskólastigi með sérhæfingu á því skólastigi sem fyrri kennsluréttindi tóku til.

Starfsleyfi

Samkvæmt lögum nr. 95/2019 skal veita starfsleyfi:

 • Umsækjanda sem lokið hefur 120 ECTS eininga meistaranámi sem ráðherra viðurkennir til kennslu á leik,- grunn,- og framhaldskólastigi, Auk þess þarf umsækjandi að búa yfir almennri hæfni, sbr. 4. gr., hafa lokið námi með að lágmarki 60 staðlaðar námseiningar í uppeldis – og kennslufræði og sérhæfingu skv. 5. gr. laga nr. 95/2020.
 • Umsækjanda ríkisborgara frá ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins eða Færeyjum ef viðkomandi leggur fram vottorð um viðurkennd kennsluréttindi í ríki innan svæðisins eða Færeyjum í samræmi við skilyrði tilskipunar 2005/36/EB, um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi, með áorðnum breytingum.

Gögn vegna umsóknar um starfsleyfi kennara

 • Menntamálastofnun tekur eingöngu við umsóknum um starfsleyfi kennara ásamt fylgiskjölum rafrænt hér á heimasíðu stofnunarinnar. Umsækjandi þarf að eiga rafræn skilríki. Hægt er að nálgast rafræn skilríki hér
 Ekki er tekið við umsóknum né gögnum í gegnum tölvupóst.

 

Fylgiskjöl

 • Umsækjendur með próf frá menntastofnun á Íslandi þurfa að senda inn skönnuð eintök á pdf-formi af prófskírteinum sínum (grunnnámi og meistaranámi) þar sem fram kemur nafn, kennitala og heiti á prófgráðu og yfirliti yfir námsferla.
 • Umsækjendur sem stundað hafa nám innan EES eða í Sviss þurfa, auk sannaðra eintaka á pdf- formi af prófskírteinum og yfirliti yfir námsferla að skila inn:
 • Vottorði frá lögbæru stjórnvaldi um viðurkennd kennsluréttindi í ríki innan svæðisins eða Færeyjum í samræmi við skilyrði tilskipunar 2005/36/EB, um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi, með áorðnum breytingum, sbr. 11. gr. laga nr. 95/2019
 • Staðfestu ljósriti af þarlendu starfsleyfi (ef það er til staðar).
 • Ljósrit af vegabréfi til að færa sönnur á ríkisfangi.
 • Upplýsingum um sviptingu, takmörkun, afturköllun starfsleyfis eða önnur slík viðurlög vegna alvarlegra brota í starfi eða mistaka (Letter of Good Standing). Gögn mega ekki vera eldri en þriggja mánaða samkv.  lög nr. 26/2010.
 • Jafnframt þarf að skila inn frumgögnum á öðrum tungumálum en ensku og þýðingu löggilts skjalaþýðanda á íslensku eða ensku.

Fyrirspurnir um starfsleyfi kennara má senda Menntamálastofnun í tölvupósti á [email protected] 

Rafræn umsókn

 

Leyfisbréf náms- og starfsráðgjafa

Sendið fyrirspurn á [email protected]. Símanúmer er 514-7500. 

Lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009

Leyfisbréf bókasafns- og upplýsingafræðinga

Lög um bókasafnsfræðinga nr. 97/1984

Umsóknarvefur