PISA - könnunin

PISA -Rannsóknir
PISA -Rannsóknir

PISA-könnunin verður lögð fyrir í skólum landsins á tímabilinu 12. - 23. mars og 3. - 13. apríl 2018.

Hér má sjá allt um PISA 2018

PISA er umfangsmikil alþjóðleg könnun á hæfni og getu 15 ára nemenda í lestri, náttúrufræði og stærðfræði. Sá aldur er valinn þar sem hann markar lok almennrar skólagöngu í flestum löndum. PISA er skammstöfun fyrir enska heiti könnunarinnar Programme for International Student Assessment og er hún á vegum OECD.

Alls taka yfir 80 þjóðir þátt í könnuninni, þar af 34 aðildarríki OECD. Menntamálastofnun sér um framkvæmd rannsóknarinnar á Íslandi fyrir hönd mennta- og menningarmálaráðuneytisins. 

Framkvæmd og markmið
PISA - könnunin er lögð fyrir á þriggja ára fresti með mismunandi áherslum í hvert sinn. Áherslurnar eru lestur, stærðfræði og náttúrufræði. Það svið sem áhersla er lögð á tekur 2/3 af próftímanum en hin sviðin skipta á milli sín 1/3 próftímans. Með þessari aðferð fæst ekki aðeins samanburður milli landa heldur einnig milli tímabila, nokkuð sem ekki hefur verið gert áður í svo yfirgripsmikilli rannsókn.

Langtímakönnun
PISA er langtímakönnun sem staðið hefur yfir frá árinu 1998 og fjölmargir aðilar, þar á meðal sérfræðingar í lestri, stærðfræði og náttúrufræði, hafa komið að undirbúningi og framkvæmd verksins. Ári fyrir hverja könnun er haldið forpróf þar sem efni könnunar og framkvæmd eru prufukeyrð.

Allir skólar taka þátt
Tveggja klukkustunda löng skrifleg könnun er lögð fyrir hvern nemanda og fer fyrirlögn fram í öllum skólum. Spurningarnar eru blanda af krossaspurningum og opnum spurningum. Nemendur svara einnig 20-30 mínútna löngum spurningalista þar sem aflað er ýmissa grunnupplýsinga um þá sjálfa. Auk þess svara skólastjórar 30 mínútna spurningalista um ýmsa þætti í skólastarfinu.

Kennirammi
PISA er samstarfsverkefni þátttökuþjóða sem allar taka þátt í stefnumótun og þróun PISA. Færni á hverju og einu sviði, þ.e. í stærðfræði, lesskilningi og náttúrufræði, er skilgreind sem sú færni sem einstaklingurinn þarf á því sviði til að takast á við framtíðina, leysa verkefni sem daglegt líf krefst af honum og nýta þekkingu við raunverulegar aðstæður.