1. Forsíða
  2. Próf og mat
  3. Samræmd könnunarpróf
  4. Stuðningsúrræði og undanþágur

Stuðningsúrræði og undanþágur

Ein forsenda samræmdra könnunarprófa er að allir nemendur þreyti prófin við sömu skilyrði. Í vissum tilvikum er þó heimilt að víkja frá fyrirlagnarreglum með það að markmiði að nemendur eigi auðveldara með að sýna færni sína þrátt fyrir fötlun eða sérstakar aðstæður. Þegar slík úrræði skarast við þá færni sem verið er að meta, t.d. við mat á lestrarfærni, er tekið tillit til áherslu aðalnámskrár grunnskóla fyrir hvern aldurshóp við útfærslu stuðningsúrræða.

Almenn stuðningsúrræði eru fyrirfram skilgreind í nemendaskrá Skólagáttar. Önnur sértækari úrræði verður að sækja um sérstaklega.

Eyðublöð fyrir umsókn um stuðningsúrræði og undanþágur eru ætluð starfsmönnum til að nota í samskiptum við foreldra og til að afla undirskrifta þeirra. Eyðublöðum með undirskrift foreldra er haldið til haga í skólanum en sótt er um úrræðið á vefsvæði skóla í Skólagáttinni

Trúnaðarupplýsingar um nemendur skulu ekki sendar Menntamálastofnun.

Frestur til að skrá inn beiðnir um undanþágur og stuðningsúrræði er til 12. september vegna samræmdra könnunarprófa í september og til 21. febrúar vegna samræmdra könnunarprófa í mars.

Vinsamlegast athugið að vegna persónuverndarlaga hefur einungis sá aðili sem skráði stuðningsúrræði eða undanþágu á nemanda aðgang að skráningu viðkomandi nemanda. 

Leiðbeiningar um skráningu stuðningsúrræða og undanþága.

Eyðublað fyrir umsókn um stuðningsúrræði

Eyðublað fyrir umsókn um undanþágu