1. Forsíða
  2. Þjónusta
  3. Viðurkenning á námi

Viðurkenning á námi

Einstaklingar sem stundað hafa nám erlendis eiga þess kost að fá nám sitt metið á Íslandi. Ef óskað er eftir viðurkenningu vegna fyrirætlana um frekara nám er beiðni um viðurkenningu beint til viðtökuskóla (akademísk viðurkenning) eða til Naric/Enic upplýsingaskrifstofu Háskóla Íslands.

Háskóli Íslands starfrækir Naric/Enic-skrifstofu á grundvelli samnings við mennta- og menningarmálaráðuneytið. Naric/Enic-skrifstofan fæst við akademískt mat á námi (academic recognition).

Viðurkenning til starfsréttinda

Ef ætlunin er að afla viðurkenningar til starfsréttinda á sviði lögverndaðrar starfsgreinar er hægt að snúa sér til lögbærs stjórnvalds með umsókn um viðurkenningu. Frekari upplýsingar er að finna á vef Europass á Íslandi.

Rannís starfrækir Europass-skrifstofu á grundvelli samnings við mennta- og menningarmálaráðuneytið. Europass þjónar þeim tilgangi að auðvelda fólki að koma á framfæri þekkingu sinni og hæfni og að gera prófskírteini læsilegri og skiljanlegri. Á vef Europass eru frekari upplýsingar um viðurkenningu á námi til starfsréttinda.