1. Forsíða
 2. Þjónusta
 3. Undanþágunefnd grunnskóla

Undanþágunefnd grunnskóla

Undanþágunefnd grunnskóla metur umsóknir skólastjóra um heimild til að lausráða starfsmann, sem ekki hefur leyfi menntamálaráðherra til að nota starfsheitið grunnskólakennari og til að starfa sem slíkur hér á landi við grunnskóla á vegum opinberra aðila eða aðra hliðstæða skóla sbr. 1. gr. laga nr. 87/2008 um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla.

Reglugerð um störf og starfshætti undanþágunefndar grunnskóla nr. 440/2010
Formaður og starfsmaður nefndarinnar er Erla Ósk Guðjónsdóttir, sími: 5147500, netfang: erla(hjá)mms.is

Umsóknareyðublað til útprentunar

Með umsókn skulu fylgja eftirtalin gögn:

 • Ljósrit af auglýsingu.
 • Gögn um menntun, kennsluferil og starfsreynslu þess sem óskað er að ráða ásamt umsögnum um starfshæfni.
 • Rökstuðningur skólastjóra og skólanefndar ef umsækjandi án réttinda er tekinn fram yfir umsækjanda með leyfisbréf á grunnskólastigi. 
 • Ef óskað er eftir endurráðningu starfsmann sem er í kennsluréttindanámi skal fylgja staðfesting á kennsluréttindanámi og áætlun um námsframvindu.

Auglýsingar 
Öll störf þarf að auglýsa a.m.k. tvisvar í dagblaði á landsvísu eða á sérstöku vefsvæði um laus störf hjá hlutaðeigandi sveitarfélagi. Vefauglýsing telst endurtekin sé umsóknarfrestur framlengdur um a.m.k. 14 daga. Ekki þarf að auglýsa nema einu sinni þegar um er að ræða undanþágubeiðni til að endurráða einstakling sem er í námi til kennsluréttinda. Slíkri umsókn skal fylgja staðfesting á að viðkomandi sé í námi og áætlun um námsframvindu.

Í undanþágunefnd grunnskóla eiga sæti Erla Ósk Guðjónsdóttir frá Menntamálastofnun,  Rósa Ingvarsdóttir fulltrúi Kennarasambands Íslands, María Steingrímsdóttir, fulltrúi samstarfsnefndar háskólastigsins og Ellisif Tinna Víðisdóttir, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga.

 • Nokkur mikilvæg atriði tengd undanþágum

   

  • Skólastjóra er ekki skylt að leita til undanþágunefndar sé um að ræða kennslu sem nemur 240 mínútum á viku eða minna, sbr. 3. mgr. 11. gr. laga nr. 87/2008. Samkvæmt greininni er skólastjóra heimilt að ráða sérfræðing tímabundið að hámarki eitt skólaár í senn til að kenna sérgrein sína, enda sé aðeins um að ræða kennslu sem nemur 240 mínútum eða minna á viku. Hér er einkum átt við þegar um kennslustörf er að ræða sem menntun og sérhæfing fastra kennara dugir ekki til, svo sem vegna mjög sérhæfðrar eða óvenjulegrar kennslu miðað við viðkomandi skólastig, t.d. kennslu í ákveðnum valgreinum á unglingastigi, kennslu í afmörkuðum þáttum lífsleikni og ýmis tilfallandi verkefni. Eftir sem áður þarf að auglýsa stöðuna.
  • Í kjarasamningi Kennarasambands Íslands vegna Félags grunnskólakennara og Sambands íslenskra sveitarfélaga er fjallað um auglýsingu starfa í gr. 14.1. Þar segir m.a.: „Öll störf skulu auglýst laus til umsóknar á opinberum vettvangi. Skal það gert með 14 daga fyrirvara að jafnaði. Þó er ekki skylt að auglýsa afleysingastörf svo sem vegna fæðingarorlofs, námsleyfis eða veikinda, eða störf þar sem ráðning skal standa 12 mánuði eða skemur eða tímavinnustörf.”
  • Undanþágunefnd grunnskóla lítur svo á að hafi skólastjóri ekki tök á að ráða einstakling með leyfisbréf til kennslu á grunnskólastigi til að sinna afleysingastörfum ber að auglýsa stöðuna.
  • Þegar um er að ræða umsókn vegna kennslu í skólaíþróttum ber að tilgreina hvort um sé að ræða sund og/eða íþróttakennslu.
  • Fáist heimild frá undanþágunefnd til að lausráða starfsmann gildir sú heimild aldrei lengur en til eins árs í senn. Ekki má endurráða slíkan starfsmann án undangenginnar auglýsingar.
  • Mælst er til þess að starfsmaður sem sinna á kennslustarfi sé ekki settur á launaskrá fyrr en undanþáguheimild liggur fyrir.
 • Dreifibréf og ársskýrslur

  Dreifibréf

  Dreifibréf til skólastjóra grunnskóla - 2017

  Dreifibréf til skólastjóra grunnskóla - 2016

  Dreifibréf til skólastjóra grunnskóla - 2015

  Dreifibréf til skólastjóra grunnskóla - 2014                           

   

  Ársskýrslur 

  Skólaárið 2015 - 2016

  Skólárin 2013 - 2014 og 2014 - 2105

  Skólaárin 2012 - 2013 og 2013 - 2014                       

  Skólaárin 2009 - 2010 og 2010 - 2011

  Eldri ársskýrslur 

Var efnið á þessari síðu hjálplegt?