1. Forsíða
  2. 3. Stuðningsúrræði og undanþágur

3. Stuðningsúrræði og undanþágur

3.1 Stuðningsúrræði

Samkvæmt 7. gr. reglugerðar nr. 173/2017 um fyrirkomulag samræmdra könnunarprófa í grunnskólum er heimilt að leyfa nemendum að nýta sér stuðningsúrræði. Beiðni skal fylla út með vitund og vilja nemenda og forráðamanna þeirra. Lestrarstuðning og lengdan próftíma skal skrá í Skólagátt. Leiðbeiningar um skráningu í Skólagátt má sjá hér.

Sé óskað eftir sértækari stuðningsúrræðum skal senda tölvupóst til stofnunarinnar á póstfangið [email protected].

3.2 Stuðningsúrræði sem ekki þarf að sækja um sérstaklega

Ekki þarf að tilkynna sérstaklega ef skólastjóri raðar nemendum í smærri hópa og dreifir á nokkra staði til að auðvelda fyrirlögn.

Ekki þarf að sækja sérstaklega um að nemendur með annað móðurmál en íslensku nýti sér orðalista í stærðfræði án frekari túlkunarþjónustu. Skólastjóri getur ákveðið að heimila túlkun fyrirmæla sé orðalisti ófullnægjandi. 

Ekki þarf að sækja sérstaklega um stækkað letur. Nemandi getur sjálfur stillt leturstærð í prófakerfinu. Athuga skal þó að ekki er hægt að stækka letur í iPad. Því eru skólar hvattir til að láta nemendur sem nýta sér stuðningsúrræði taka próf á tölvur með Windows-stýrikerfi.

3.3 Stuðningsúrræði sem sækja þarf um

Nemendur sem þess þurfa, geta fengið að taka próf með lestrarstuðningi og lengdum próftíma. Í lestrarstuðningi felst að hljóðskrá með upplestri er við alla texta og spurningar. Lengdur próftími er 30 mínútur í 9. bekk. Eins og fram kemur hér að ofan þarf að skrá slíkar beiðnir í Skólagátt.
 
Sértæk úrræði, þ.e. úrræði sem nýtast einungis nemendum með tilteknar þarfir og eru jafnframt sjaldgæf, þarf að sækja tímanlega um hjá Menntamálastofnun. 
 
3.5 Eyðublöð vegna stuðningsúrræða og undanþága

Ákvörðun um stuðningsúrræði eða undanþágu frá samræmdum könnunarprófum er tekin í samráði nemanda, foreldra/forráðamanna hans og skóla. Eyðublöð fyrir umsóknir um stuðningsúrræði og undanþágur má finna hér fyrir neðan. Niðurstöður skal færa inn í Skólagátt en eyðublöðin skal varðveita í skólanum. Á þeim geta verið viðkvæmar persónuupplýsingar og ber því að varðveita þau með tryggum hætti, í samræmi við lög um persónuvernd.

3.6 Undanþágur

Samkvæmt lögum um grunnskóla, nr. 91/2008, er skólastjórum heimilt, ef gildar ástæður mæla með því og ef samþykki foreldra liggur fyrir, að veita nemendum undanþágu frá því að þreyta samræmd könnunarpróf. Skólastjórar skrá undanþágur á sama hátt og stuðningsúrræði í nemendaskráningunni í Skólagátt.

Undanþágur er hægt að veita nemendum:

1. Með annað móðurmál en íslensku. 

2. Í sérskólum, sérdeildum og þeim sem taldir eru víkja svo frá almennum þroska að þeim henti ekki samræmd könnunarpróf.

3. Sem orðið hafa fyrir líkamlegu eða andlegu áfalli sem gerir þeim ókleift að þreyta samræmd könnunarpróf.

Undanþágur eru ákveðnar af skólastjóra í samráði við foreldra/forráðamenn nemandans. Skólastjórar hafa tilkynningarskyldu við mennta- og menningarmálaráðuneytið að þessu leyti og hefur fallið í hlut Menntamálastofnunar að taka við skráningum um nemendur sem fá undanþágu. Þegar undanþágur eru skráðar er merkt við það ákvæði undanþágureglna sem við á hverju sinni.

Frestur til að skrá inn beiðnir um undanþágur og stuðningsúrræði er til 25. febrúar vegna samræmdra könnunarprófa í mars 2019.

Eyðublað fyrir umsókn um stuðningsúrræði 

Eyðublað fyrir umsókn um undanþágu 

<<Fyrri kafli

Næsti kafli>>

Efnisyfirlit