1. Forsíða
 2. 6. Leiðbeiningar við yfirsetu

6. Leiðbeiningar við yfirsetu

Efnisyfirlit

6.1 Leiðbeiningar lesnar í upphafi prófs

Eftirfarandi kynningar les kennari í upphafi hverrar próflotu. Próflota hefst á að nemandi skráir sig inn í prófakerfið gegnum læstan vafra. Mikilvægt að nemendur hefji ekki próf eða skrái sig inn í prófið fyrr en neðangreindar leiðbeiningar hafa verið lesnar. Innskráning og prófaka hefst að því loknu. 

Leiðbeiningar lesnar í upphafi íslenskuprófs og enskuprófs:

NAFNAKALL.

 • Nú hefst samræmt könnunarpróf í íslensku/ensku. Blað með prófkóðanum ykkar er við tölvuna. Gætið þess að ykkar nöfn séu prentuð á blaðið.
 • Í prófinu skiptast á verkefni í lesskilningi og málnotkun. Þegar þið hafið lokið hverju verkefni veljið þið næsta. Efst á skjánum getið þið fylgst með vinnustikunni og séð hvaða spurningum þið eruð búin að svara og hverju er ósvarað.
 • Hver nemandi er með sinn próftíma. Hann birtist á vinnustiku í tölvu hvers nemenda og byrjar hann að telja niður þegar þið hefjið próftöku. 
 • Vinsamlega skoðið vel hvort öllum prófatriðum hefur verið svarað. Mikilvægt er að nýta tímann vel en ekki flýta sér of mikið.
 • Gangi ykkur vel! Þið megið byrja.

Leiðbeiningar lesnar í upphafi stærðfræðiprófs:

NAFNAKALL.

 • Nú hefst samræmt könnunarpróf í stærðfræði. Blað með prófkóðanum ykkar er við tölvuna. Gætið þess að ykkar nöfn séu á blaðinu. Þið getið notað blaðið sem rissblað.
 • Efst á skjánum getið þið fylgst með vinnustikunni og séð hvaða spurningum þið eruð búin að svara og hverju er ósvarað. Þar er líka hægt að opna reiknivél þar sem hún er heimil.
 • Hver nemandi er með sinn próftíma. Hann birtist á vinnustiku í tölvu hvers nemenda og byrjar hann að telja niður þegar þið hefjið próftöku. 
 • Vinsamlega skoðið vel hvort öllum prófatriðum hefur verið svarað. Mikilvægt er að nýta tímann vel en ekki flýta sér of mikið.
 • Gangi ykkur vel! Þið megið byrja.

6.2 Rissblöð

Rissblöð (A4 eða A5) eru heimil í stærðfræði en skóli ber ábyrgð á að þeim sé eytt með tryggilegum hætti að loknu prófi.

6.3 Tilkynningar til nemenda meðan á próftöku stendur

Í upphafi prófs eru lesnar leiðbeiningar. Að þeim loknum er rétt að skapa góðan vinnufrið.

Yfirsetuaðili getur gengið um og athugað hvort nemandi sé ekki að svara prófatriðum (spurningum) með því að skoða vinnustiku nemenda.

Vakni spurningar á prófdegi um hvort víkja þurfi frá reglum um fyrirlögn prófanna skal ávallt hafa samband við Menntamálastofnun og fá samþykki fyrir því.

Óheimilt er að lesa upp tilkynningar eða gera athugasemdir varðandi prófin meðan á prófi stendur nema að beiðni eða með samþykki Menntamálastofnunar.

Þegar próftími er rúmlega hálfnaður er gott að minna nemendur á að athuga próftíma í tölvu sinni.

6.4 Spurningar nemenda

Nemendur eiga ekki að fá hjálp við að leysa verkefni í könnunarprófunum eða fá vísbendingar um hvert rétt svar sé. 

Ekki má undir nokkrum kringumstæðum gefa nemendum vísbendingar um rétt svar eða hjálpa þeim að leysa verkefnin. Besta leiðin til að svara spurningum nemenda sem óska eftir aðstoð við lausn verkefna er til dæmis:      
 „Ég má ekki hjálpa þér við að leysa þetta verkefni/dæmi.”             
 „Gerðu eins vel og þú getur.”            
 „Merktu við svarið sem þú telur að sé réttast.“

6.5 Salernisferðir

Nemendur eiga að sitja í sætum sínum meðan á próftöku stendur. Þurfi nemendur að fara á salerni skal sjá til þess að þeir geti ekki átt samskipti við aðra nemendur. 

6.6 Að loknu prófi

Þegar nemandi lýkur prófi þarf hann að skrá sig út úr prófakerfinu með því að ýta á hnappinn „Ljúka prófi“.

Það er lagt í hendur skólastjóra að ákveða hvort nemendur sitji út próftímann eða ekki. Ef talið er að vinna aukaverkefna eða lesefnis sé þörf til að nemendur hafi eitthvað að gera að loknu prófi, þarf að huga að því í tíma. Eina skilyrðið er að verkefnið tengist EKKI þeirri námsgrein sem prófað er í hverju sinni. Nemandi verður að hafa skráð sig úr prófi áður en hann fær eitthvað annað að fást við.  

<<Fyrri kafli

Næsti kafli>>

Efnisyfirlit