1. Forsíða
  2. 9. Uppbygging prófanna

9. Uppbygging prófanna

Uppbygging prófanna
Í samræmdum könnunarprófum er miðað við matsviðmið aðalnámskrár grunnskóla. Prófin eru yfirgripsmikil og er þeim ætlað að meta stöðu nemenda út frá matsviðmiðum á hverju aldursstigi. Staða nemenda gagnvart matsviðmiðum aðalnámskrár er breytileg. Þess vegna eru í þeim prófatriði sem gefa nemendum með mismikla færni tækifæri til að sýna hvað í þeim býr, atriði sem spanna fjölbreytileg viðfangsefni og eru ólík að þyngd. Því verða í prófinu erfið atriði sem ætlað er að reyna á færni bestu nemenda jafnt og létt atriði sem gefa slakari nemendum kost á að sýna sína færni.

Íslenska
Samræmt könnunarpróf í íslensku metur getu og hæfni nemanda til að skilja texta sem hann les og meta færni hans í notkun íslensks máls. Prófið reynir á skilning nemandans á atriðum er fram koma í textanum, bæði með beinum og óbeinum hætti. Einnig reynir á getu hans til að greina framvindu textans og hlutverk afmarkaðra hluta hans, finna markmið höfundar með textanum og skoðanir hans, greina stílbrigði og eiginleika textans. Jafnframt mun reyna á skilning nemandans á málinu, bæði með verkefnum tengdum textum og stökum prófatriðum.

Enska
Samræmt könnunarpróf í ensku metur getu og hæfni nemanda til að skilja ritaðan texta á ensku. Prófið reynir á skilning nemandans á efnisatriðum textans, bæði með beinum og óbeinum hætti. Einnig reynir á getu hans til að greina framvindu textans og hlutverk afmarkaðra hluta hans og þær skoðanir sem fram koma í textanum. Jafnframt mun reyna á málnotkun og orðskilning í prófinu.

Stærðfræði
Samræmt könnunarpróf í stærðfræði metur getu og hæfni nemanda til að kljást við og leysa viðfangsefni á sviði almennra reikningsaðferða, hlutfalla og prósenta, mynsturs og algebru og rúmfræði í ólíkum viðfangsefnum. Verkefnin eru ýmist fjölval eða opin og reyna á að nemendur sýni vald á grunnatriðum, geti unnið með flóknari stærðfræðileg viðfangsefni og hafi gagnrýnt hugarfar gagnvart viðfangsefnum stærðfræðinnar. 

<<Fyrri kafli

Næsti kafli>>

Efnisyfirlit