1. Forsíða
  2. 9. Uppbygging prófanna

9. Uppbygging prófanna

Efnisyfirlit

9. 1 Uppbygging prófanna
Í samræmdum könnunarprófum er miðað við matsviðmið aðalnámskrár grunnskóla. Prófin eru yfirgripsmikil og er þeim ætlað að meta stöðu nemenda út frá matsviðmiðum á hverju aldursstigi. Staða nemenda gagnvart matsviðmiðum aðalnámskrár er breytileg. Þess vegna byggjast könnunarprófin á prófatriðum sem gefa nemendum með mismikla færni tækifæri til að sýna hvað í þeim býr, atriði sem spanna fjölbreytileg viðfangsefni og eru ólík að þyngd. Í prófunum verða bæði létt prófatiði og erfið prófatriði, sem reyna á fjölbreytta færni nemenda og henta nemendum með ólíka getu.

9.2 Íslenska
Samræmt könnunarpróf í íslensku metur getu og hæfni nemanda til að skilja texta sem hann les og metur færni hans í notkun íslensks máls. Prófið reynir á skilning nemandans á atriðum er fram koma í textanum, bæði með beinum og óbeinum hætti. Einnig reynir á getu hans til að greina framvindu textans og hlutverk afmarkaðra hluta hans, finna markmið höfundar með textanum og skoðanir hans, greina stílbrigði og eiginleika textans. Jafnframt mun reyna á skilning nemandans á málinu, bæði með verkefnum tengdum textum og stökum prófatriðum.

Uppbygging samræmds könnunarprófs í íslensku í 9. bekk:

  Námsþáttur í íslensku

vægi í heildar-einkunn

fjöldi lestexta

fjöldi prófatriða

  Lesskilningur

70%

4

45

  Málnotkun

30%

-

15 - 20

9.3 Stærðfræði
Samræmt könnunarpróf í stærðfræði metur getu og hæfni nemanda til að kljást við og leysa viðfangsefni á sviði almennra reikningsaðferða, hlutfalla og prósenta, mynsturs og algebru og rúmfræði í ólíkum viðfangsefnum. Verkefnin miðast við hæfni eftir aldursstigi nemenda. Verkefnin eru ýmist fjölval eða opin og reyna á að nemendur sýni vald á grunnatriðum, geti unnið með flóknari stærðfræðileg viðfangsefni og hafi gagnrýnt hugarfar gagnvart viðfangsefnum stærðfræðinnar. 

Uppbygging samræmds könnunarprófs í stærðfræði í 9. bekk:

  Námsþáttur í stærðfræði

vægi í heildareinkunn

fjöldi prófatriða

  Algebra

25%

12

  Hlutföll og prósentur

25%

12

  Reikningur og aðgerðir

25%

12

  Rúmfræði og mælingar

25%

12

 

9.4 Enska
Samræmt könnunarpróf í ensku metur getu og hæfni nemanda til að skilja ritaðan texta á ensku. Prófið reynir á skilning nemandans á efnisatriðum textans, bæði með beinum og óbeinum hætti. Einnig reynir á getu hans til að greina framvindu textans og hlutverk afmarkaðra hluta hans og þær skoðanir sem fram koma í textanum. Jafnframt mun reyna á málnotkun og orðskilning í prófinu.

Uppbygging samræmds könnunarprófs í ensku í 9. bekk:

  Námsþáttur í ensku

vægi í heildar-einkunn

fjöldi lestexta

fjöldi prófatriða

  Lesskilningur

70%

4

50

  Málnotkun

30%

-

15 - 20

<<Fyrri kafli

Næsti kafli>>

Efnisyfirlit