1. Forsíða
  2. 10. Niðurstöður og einkunnir

10. Niðurstöður og einkunnir

10.1 Einkunnir

Fyrir hvert próf eru gefnar tvenns konar einkunnir sem sýna þversnið af kunnáttu nemanda í viðkomandi námsgrein og eiga að sýna styrk- og veikleika nemandans.

  • Heildareinkunn sýnir frammistöðu nemanda á prófi.     
  • Námsþáttaeinkunn sýnir stöðu nemandans í hverjum námsþætti.

Notaðar verða ólíkar tegundir einkunnakvarða til að koma til móts við mismunandi þarfir um upplýsingar. Á einföldu máli þýðir þetta til dæmis að nemandi fær einkunnir á formi sem hann skilur en sveitarfélög fá heildstæða samantekt á öðru formi.

10.2 Heildareinkunnir og prófhlutar

Í öllum námsgreinum er gefin heildareinkunn og auk hennar einkunnir á skilgreindum námsþáttum. Eftirfarandi námsþættir eru skilgreindir á samræmdum könnunarprófum í íslensku og stærðfræði:

Árgangur

Íslenska

Stærðfræði

4. bekkur

Lestur og málnotkun

Reikningur og aðgerðir, tölur og talnaskilningur og rúmfræði og mælingar

7. bekkur

Lestur og málnotkun

Reikningur og aðgerðir, tölur og talnaskilningur og rúmfræði og mælingar

 

10.3 Raðeinkunn

Raðeinkunn sýnir stöðu nemandans í prófinu sem heild og í hverjum námsþætti fyrir sig. Þessi einkunn sýnir hvernig nemandi stendur í samanburði við aðra nemendur árgangsins. Nemandi sem fær raðeinkunnina 60 stendur sig jafn vel eða betur en 60% árgangsins. Annað dæmi er nemandi sem fær raðeinkunnina 45 stendur sig jafnvel eða betur en 45% nemenda í árganginum sem tóku prófið. Það þýðir að nemandinn sé aðeins undir meðaltali jafnaldra í þessum tiltekna námsþætti í þessu tiltekna prófi. 

  • Raðeinkunn sýnir hvar nemandi stendur í samanburði við aðra nemendur árgangs.

Til dæmis er gefin raðeinkunn í prófinu í heild og á skilgreindum námsþáttum. Eftirfarandi námsþættir eru skilgreindir á samræmdum könnunarprófum í 9. bekk:

Árgangur

Íslenska

Stærðfræði

Enska 

9. bekkur

Lesskilningur og málnotkun

Reikningur og aðgerðir, algebra, hlutföll og prósentur og rúmfræði og mælingar

Lesskilningur og málnotkun
 

 

10.4 Hæfnieinkunn

Hæfnieinkunn sýnir frammistöðu nemanda á prófinu í heild. Einkunnin er sett fram á kvarðanum A, B, C og D þar sem bókstafirnir tákna matsviðmið í aðalnámskrá.

Ekki hafa verið gefin út matsviðmið fyrir 4. og 7. bekk og því eru einkunnir gefnar á kvarðanum 1 til 10 í þeim árgöngum. Það hafa verið gefin út matsviðmið fyrir 9. bekk og því fá þeir nemendur einkunnir á kvarðanum A, B, C og D.

10.5 Staðlaður einkunnakvarði

Staðlaður einkunnakvarði er notaður til að birta niðurstöður fyrir landið allt, sveitarfélög og skóla. Ákveðið var að nota normaldreifðar einkunnir með meðaltalið 30 og staðalfrávikið 10 líkt og undanfarinn áratug. 

Þessi kvarði hefur verið notaður síðustu ár og er því sambærilegar frá ári til árs. Með þessum hætti sýna niðurstöður hvort einn árgangur stendur sig betur eða verr en árgangarnir á undan. Meðaltal kvarðans er þá fest við ákveðið ár og meðaltöl næstu ára hækka eða lækka eftir því sem frammistaða árganga breytist. Rétt er að nefna að þetta eru normaldreifðar einkunnir og miðast við hópinn í heild, og þess vegna þarf að vera skýrt hvernig þetta form á endurgjöf er notað.

  • Staðlaðar einkunnir sýna niðurstöður landsins alls, sveitarfélaga, skóla og eftir kyni.

10.6 Einkunnaskil

Einkunnir nemenda eru birtar í Skólagátt um leið og þær liggja fyrir. Þangað geta skólastjórnendur sótt yfirlit um stöðu sinna nemenda. Þeir geta sótt niðurstöður hvers nemanda, prentað út og afhent nemendum einkunnir. 

10.7 Að sjá niðurstöður úr prófi hvers nemanda og sjá prófið sjálft

Að loknu prófi birtir Menntamálastofnun svokallað sýnispróf fyrir hvern nemanda og er það sett inn í Skólagátt. Skólastjóri og kennarar fara inn í Skólagátt og sækja þar sýnispróf hvers nemanda. Nemendur og foreldrar geta fengið aðgang að sýnisprófi hvers nemanda hjá viðkomandi skóla. 

Sýnispróf er próf sem sýnir sambærileg prófatriði (verkefni/spurningar) og nemandinn svaraði á prófinu. Ennfremur sést á sýnisprófinu hvernig nemandinn svaraði hverju prófatriði, þ.e. hvort hann svaraði því rétt, rangt eða svaraði ekki (skilaði auðu). Prófatriði í sýnisprófum eru sambærileg við hið raunverulega próf og auk þess er hvert prófatriði (verkefni/spurningar) með tilvísun í aðalnámskrá, sem eykur möguleika þeirra til að veita endurgjöf til nemenda, foreldra, kennara og annarra. 

Ekki er heimilt að fá aðgang að raunverulegu prófi nemandans. Menntamálastofnun mun nota prófatriði aftur í næstu fyrirlögnum samræmdra könnunarprófa. Að semja prófatriði í samræmi við hæfnimarkmið aðalnámskrár er mikið og krefjandi verkefni og þess vegna þarf að endurnýta prófatriði. Ef prófatriði eru gerð opinber er ekki unnt að nota þau að nýju. Í samræmi við ákvæði 10. gr., lið 5 upplýsingalaga nr. 140/2012 er Menntamálastofnun heimilt að hafna aðgangi að prófum sem verða notuð aftur. 

Til nánari útskýringar sýnir sýnisprófið hvernig hver nemandi svaraði á prófinu sem hann tók, þ.e. hvort hann svaraði rétt, rangt eða sleppti að svara. Spurningar og svör nemenda eru ekki birt en sýnisprófið sýnir sambærileg prófatriði. Nemandi /foreldri hefur samband við skólann sinn til að fá sýnisprófið.

10.8 Almennar niðurstöður

Almennar niðurstöður, s.s. upplýsingar um frammistöðu nemenda eftir skólum, landshlutum og sveitarfélögum o.s.frv., verða birtar á skýrsluvef  Menntamálastofnunar.

Á skýrsluvefnum má fá upplýsingar um heildarniðurstöður úr könnunarprófunum og skoða eftir námsgreinum, sveitarfélögum, skólum og fleiri þáttum.

<<Fyrri kafli

Næsti kafli>>

Efnisyfirlit