1. Forsíða
  2. 8. Undirbúningur tækja

8. Undirbúningur tækja

Veflás ekki notaður í 4. og 7. bekk

Menntamálastofnun hefur ákveðið að nota ekki veflás í könnunarprófunum hjá 7. og 4. bekk nú í september. Ástæðan fyrir þessu er að Apple hefur uppfært iOS-stýrikerfið og veflásar sem í boði eru geta ekki lengur spilað hljóðskrár. Vegna þessa er farsælast að sleppa notkun á veflás og fyrirbyggja hnökra í próftöku. Hlekkurinn inn á prófið á heimasíðu Menntamálastofnunar  vísar nemendum inn í próf án vefláss. Við mælumst til þess að skólar noti ekki flýtileiðir (e. shortcut) inn á prófið heldur noti hlekkinn sem er á vef Menntamálastofnunar.  

Þar sem veflás verður ekki notaður eiga atriði sem lúta að uppsetningu og notkun hans ekki við. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikilvægt er að skólar undirbúi rafræna fyrirlögn prófa af kostgæfni og hugi að velferð nemenda ef hnökrar verða við fyrirlögn. 

Öll tæki sem nota á til próftöku samræmdra könnunarprófa þarf að undirbúa á réttan hátt fyrir prófdag. Hér fyrir neðan eru leiðbeiningar um hvernig er unnt að undirbúa tölvubúnað og tæki. Starfsmenn skóla eru hvattir til að kynna sér þetta vel og huga jafnframt að öðrum þáttum sem geta skipt máli við undirbúning.

Skólar og sveitarfélög skulu hafa yfirfarið allan tölvubúnað og virkni a.m.k. fimm dögum fyrir prófdag. Ef það þarf að uppfæra tölvur eða búnað getur það tekið nokkra daga og því mikilvægt að vera ekki að leysa vandamál á síðustu stundu.

Bent er á gátlista skóla og viðbragðsáætlun vegna undirbúnings. 

Athygli er vakin á því að tölvur (stýrikerfi og vafri) verða að vera stilltar á íslensku til að prófakerfið og leiðbeiningar í því birtist á íslensku.

8.1 Netkerfi og nettengingar

Mælt er með a.m.k.100 kbps tengingu á hvern nemanda en 500 kbps á hvern nemanda sem fær hljóðskrár.

Ef nemendur eru á þráðlausu kerfi er mælt með að ekki sé langt í tengipunktinn og að hann anni þeirri eftirspurn sem prófakerfið þarf.

Fjölmargir þættir geta haft áhrif á þráðlaus net þegar svona mikil gagnafærsla á sér stað. Fjarlægð frá tækjum, fjöldi tækja, gæði netbúnaðar, tenging út á við og fleira getur skipt máli.

Athugið að önnur notkun á netkerfi skólans getur skipt máli. Til dæmis ef aðrir bekkir skólans eru að sækja mikið af gögnum á sama tíma og prófin eru lögð fyrir getur það skapað álag og truflað próftöku í einhverjum tilvikum. 

8.2 Borðtölvur og fartölvur

Nauðsynlegt er að veflás sé uppsettur á allar vélar sem nota á til próftöku. Þetta þarf aðeins að gera einu sinni að því gefnu að hann sé ekki fjarlægður af tölvunni. Ef vafi leikur á hvort veflás hafi verið settur upp má ganga úr skugga um það með því að opna kynningarpróf fyrir kennara. Ef hægt er að opna það í tölvunni er veflás uppsettur og ekkert þarf að aðhafast frekar.

8.3 Spjaldtölvur (iPad)

Prófakerfið styður iPad Air (2014) og nýrri útgáfur. Að sama skapi er hægt að notast við nýjustu kynslóð af iPad mini tölvum, en ekki er mælt með iPad Mini við próftöku.

Nauðsynlegt er að veflás sé uppsettur í allar iPad vélar sem nota á til próftöku. Ennfremur er gott að ganga úr skugga um að slökkt sé á sjálfvirkri leiðréttingu (Auto-correct) í öllum tækjum. (Á EKKI VIÐ Í PRÓFI HAUST 2019)

  • Leiðbeiningar um hvernig slökkva skal á Auto-correct í iPad. (Á EKKI VIÐ Í PRÓFI HAUST 2019)

Tryggja skal að iPadar séu uppfærðir í nýjasta stýrikerfi iOS.

Tryggja skal að Respondus Lockdown appið sé í nýjustu útgáfu.(Á EKKI VIÐ Í PRÓFI HAUST 2019)

Athugið að ganga þarf úr skugga um að öllum ofangreindum þáttum sé lokið fyrir prófdag. Þegar því er lokið eru tækin tilbúin til próftöku og hefja skal undirbúning prófstofu. 

8.4 Chromebooks

Hægt er að taka samræmdu könnunarprófin í Chromebook. Í samræmi við tilmæli framleiðandans þarf menntaleyfi (education license) að hafa verið sett upp á tölvunni en nauðsynlegt er að virkja svokallað KIOSK mode. Hér eru ítarlegri leiðbeiningar um þá uppsetningu. Rétt er að nefna að það er ekki Menntamálastofnun sem hefur ákveðið þessa útfærslu heldur er það framleiðandinn sem setur hana fram.

8.5 Android stýrikerfið

Ekki er hægt að notast við tölvur/spjaldtölvur sem keyra á Android stýrikerfinu í samræmdu könnunarprófunum. Veflásar eru ekki fáanlegir fyrir Android stýrikerfi og auk þess uppfyllir það ekki öryggiskröfur.

8.6 Stækkun leturs og önnur stuðningsúrræði

Við mælum með að nemendur með stuðningsúrræði taki könnunarprófin frekar á Windows tölvur en iPad þar sem aðgengi þar er betra og minni líkur á vandamálum með kerfið.

Hægt er að stækka letur í Windows.
Ekki er hægt að stækka letur í Chromebook og iPad.

Í Windows má einnig virkja lita-síur eða háar-andstæðu stillingar áður en veflásinn er opnaður.
Við mælum þó með að þetta sé prófað vel áður en próftaka hefst.

8.7 Önnur sérúrræði sem lúta að tölvubúnaði

Vinsamlegast hafið samband við Menntamálastofnun ef þörf er fyrir leiðbeiningar eða aðstoð vegna sérlausna, til dæmis vegna nemenda með sjónskerðingu/blindu eða annað. Senda má tölvupóst á [email protected]

8.8 Uppfærsla á stýrikerfum og öðru fyrir próf.

Prófakerfið er rekið af sérstökum þjónustuaðila. Fyrir hverja fyrirlögn er búið að álagsprófa og reynt að tryggja eftir fremsta megni að allt virki mjög vel.

Til að tryggja að ferlið gangi sem best þarf að skoða sérstaklega ef framleiðendur tölva/hugbúnaðar koma með uppfærslur rétt fyrir prófdag. Rétt er að hafa samband við Menntamálastofnun og fá ráð við slíkar aðstæður. Hægt að senda á [email protected] og fá ráð.

<<Fyrri kafli

Næsti kafli>>

Efnisyfirlit